Moja zóna

AQUAMAT SLOVENSKO, s.r.o.

Svätoplukova 3, 911 05 Trenčín
36325988
2021697359
Nemá
nezistený
25.10.2002
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AQUAMAT SLOVENSKO, s.r.o.


Štatutári AQUAMAT SLOVENSKO, s.r.o.


Spoločníci AQUAMAT SLOVENSKO, s.r.o.


Predmety podnikania AQUAMAT SLOVENSKO, s.r.o.


Kataster AQUAMAT SLOVENSKO, s.r.o.


Skrátené výkazy AQUAMAT SLOVENSKO, s.r.o.