Moja zóna

PAMIRO s.r.o.

Považská 37, 911 01 Trenčín
36327344
2021712990
Nemá
nezistený
22.01.2003
Maloob.v stánk.s os.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PAMIRO s.r.o.


Štatutári PAMIRO s.r.o.


Spoločníci PAMIRO s.r.o.


Predmety podnikania PAMIRO s.r.o.


Kataster PAMIRO s.r.o.


Skrátené výkazy PAMIRO s.r.o.