Moja zóna

NORMOL, spol. s r.o.

Komenského 1647/5, 911 01 Trenčín
36331996
2021772940
Nemá
nezistený
16.12.2003
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NORMOL, spol. s r.o.


Štatutári NORMOL, spol. s r.o.


Spoločníci NORMOL, spol. s r.o.


Predmety podnikania NORMOL, spol. s r.o.


Kataster NORMOL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy NORMOL, spol. s r.o.