Moja zóna

24hodín s.r.o.

Bojnická cesta 31, 971 01 Prievidza
36343633
2021990278
SK2021990278
1 zamestnanec
08.04.2005
Fotografické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,15
0,22
2,4
29,3 %
1,62 tis. €
5 496,7 %
2020/2019
14,7 tis. €
-5,3 %
2020/2019
0,15
5 190,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk24hodín s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Tržby24hodín s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €

Skóring24hodín s.r.o.


1,12
0,71
0,08
2,99

Zisk pred zdanením24hodín s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDA24hodín s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod 24hodín s.r.o.


Štatutári 24hodín s.r.o.


Spoločníci 24hodín s.r.o.


Predmety podnikania 24hodín s.r.o.


Kataster 24hodín s.r.o.


Skrátené výkazy 24hodín s.r.o.