Moja zóna

Spanner, s.r.o.

Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica
36347612
2022075011
Nemá
nezistený
22.09.2005
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,58
0,03
0,05
1 920,4 %
-556 €
-195,7 %
2020/2019
N/A
-0,58
-225 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSpanner, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

TržbySpanner, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €

SkóringSpanner, s.r.o.


-1,76
-18,2
n/a
0,05

Zisk pred zdanenímSpanner, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

EBITDASpanner, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Spanner, s.r.o.


Štatutári Spanner, s.r.o.


Spoločníci Spanner, s.r.o.


Predmety podnikania Spanner, s.r.o.


Kataster Spanner, s.r.o.


Skrátené výkazy Spanner, s.r.o.