Moja zóna

Duval.z.trans s.r.o.

Čulenova 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36348368
2022073460
SK2022073460
2 zamestnanci
14.10.2005
Ost.osobná pozemná dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,07
-0,29
0,03
77,1 %
-6,31 tis. €
-4 016,1 %
2020/2019
51,3 tis. €
-47,1 %
2020/2019
-0,07
-4 514,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskDuval.z.trans s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbyDuval.z.trans s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €

SkóringDuval.z.trans s.r.o.


1,42
0,23
0,14
0,46

Zisk pred zdanenímDuval.z.trans s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDADuval.z.trans s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Duval.z.trans s.r.o.


Štatutári Duval.z.trans s.r.o.


Spoločníci Duval.z.trans s.r.o.


Predmety podnikania Duval.z.trans s.r.o.


Kataster Duval.z.trans s.r.o.


Skrátené výkazy Duval.z.trans s.r.o.