Moja zóna

Framatome Controls s. r. o.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
36355976
2022180897
SK2022180897
50-99 zamestnancov
28.04.2006
Inžinierske čin,poraden.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,06
2,61
29,3 %
127 tis. €
-60,4 %
2020/2019
4,03 mil. €
0,9 %
2020/2019
0,04
-60,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE