Moja zóna

BAK SLOVAKIA, spol. s r.o.

Merovce 274, 962 71 Dudince
36418226
2021808305
Nemá
nezistený
23.04.2004
Ubytovanie ost.dočasné

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A