Moja zóna

MERKOF s.r.o.

Pestovateľská 2, Bratislava
36458783
2021455909
Nemá
nezistený
21.12.1998
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A