Moja zóna

Music Net, v.o.s.

M.R. Štefánika 60, 940 65 Nové Zámky
36529672
2021428332
Nemá
nezistený
04.11.1998
Ost.zábav,voľnočas.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
-173 %
N/A
N/A
-0
NaN
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE