Moja zóna

MONTECH - Levice, s.r.o.

935 24 Čajkov
36532681
2020156809
Nemá
nezistený
26.07.1999
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MONTECH - Levice, s.r.o.


Štatutári MONTECH - Levice, s.r.o.


Spoločníci MONTECH - Levice, s.r.o.


Predmety podnikania MONTECH - Levice, s.r.o.


Kataster MONTECH - Levice, s.r.o.


Skrátené výkazy MONTECH - Levice, s.r.o.