Moja zóna

RM Marketing, s.r.o.

Školská 777/6, 986 01 Fiľakovo
36534072
2020159361
Nemá
nezistený
08.11.1999
Veľkoobch.s farmac.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A