Moja zóna

FIFE, s.r.o.

Zbrojníky 19, 935 55 Zbrojníky
36554448
2021745770
Nemá
2 zamestnanci
23.09.2003
Čin.špec.lekár.praxe

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,07
0,08
92,46
1,7 %
24,4 tis. €
-51 %
2020/2019
120 tis. €
-14,9 %
2020/2019
0,07
-54,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskFIFE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

TržbyFIFE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €

SkóringFIFE, s.r.o.


48,74
0,98
0,16
63,84

Zisk pred zdanenímFIFE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDAFIFE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

Koneční uživatelia výhod FIFE, s.r.o.


Štatutári FIFE, s.r.o.


Spoločníci FIFE, s.r.o.


Predmety podnikania FIFE, s.r.o.


Kataster FIFE, s.r.o.


Skrátené výkazy FIFE, s.r.o.