Moja zóna

BARKAS, v.o.s.

Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno
36561860
2021855242
Nemá
nezistený
10.07.2004
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A