Moja zóna

EUROKASA s.r.o.

Hronská 18, 976 46 Valaská
36619515
2021315142
Nemá
nezistený
05.08.2003
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A