Moja zóna

Kancelária s.r.o.

Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
36619787
2021740798
Nemá
nezistený
14.08.2003
Demolácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A