Moja zóna

EUROSWEET, s.r.o.

984 01 Boľkovce
36620963
2020083131
SK2020083131
3-4 zamestnanci
20.10.2003
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,14
0,02
81 %
12 tis. €
-27,6 %
2020/2019
957 tis. €
-16,1 %
2020/2019
0,03
9,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE