Moja zóna

AZ net s.r.o.

Stará Kremnička 135, 965 01 Žiar nad Hronom
36627755
2021850556
SK2021850556
nezistený
13.07.2004
Veľkoob.s elektron.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,02
1,62
30,8 %
10,2 tis. €
-77,9 %
2020/2019
161 tis. €
-28,2 %
2020/2019
0,02
-81,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE