Moja zóna

Ligre s.r.o.

Kostolná 791, 991 28 Vinica
36642151
2022073834
Nemá
nezistený
19.10.2005
Pilovanie dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,05
0
66,4 %
3,28 tis. €
43,4 %
2015/2014
163 tis. €
1,9 %
2015/2014
0,02
99,6 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE