Moja zóna

JaF s.r.o.

Sitnianska 11/6596, 974 11 Banská Bystrica
36643181
2022095273
SK2022095273
2 zamestnanci
24.11.2005
Kopírovanie,prípr.dokum.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,02
0,24
20,7 %
-7,16 tis. €
68,1 %
2020/2019
65,1 tis. €
42,9 %
2020/2019
-0,01
67,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE