Moja zóna

DEVAG, s.r.o.

Zámocká 30, 811 01 Bratislava
36679259
2022265960
Nemá
nezistený
02.10.2006
Špecializ.dizajnér.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DEVAG, s.r.o.


Štatutári DEVAG, s.r.o.


Spoločníci DEVAG, s.r.o.


Predmety podnikania DEVAG, s.r.o.


Kataster DEVAG, s.r.o.


Skrátené výkazy DEVAG, s.r.o.