Moja zóna

WASPE, s.r.o.

Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica
36692549
2022263870
SK2022263870
nezistený
28.10.2006
Čistenie odpad.vôd

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,04
0,86
72,8 %
-703 €
-233,9 %
2019/2018
33 tis. €
-38,5 %
2019/2018
-0,01
-238,3 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE