Moja zóna

Ralepo, s.r.o.

Klenová 14, 831 01 Bratislava
36704857
2022290545
SK2022290545
5-9 zamestnancov
30.11.2006
Prenájom ost.stroj.,tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,08
-277,09
0,15
100 %
-45,4 tis. €
-1 422,1 %
2020/2019
162 tis. €
270,3 %
2020/2019
-0,08
-1 378,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskRalepo, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

TržbyRalepo, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringRalepo, s.r.o.


0,02
0
2,33
0,84

Zisk pred zdanenímRalepo, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDARalepo, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Ralepo, s.r.o.


Štatutári Ralepo, s.r.o.


Spoločníci Ralepo, s.r.o.


Predmety podnikania Ralepo, s.r.o.


Kataster Ralepo, s.r.o.


Skrátené výkazy Ralepo, s.r.o.