Moja zóna

SLOVDEN LIFE s.r.o.

Krížna 17/3794, 942 01 Šurany
36708496
2022292591
SK2022292591
nezistený
07.12.2006
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,02
3,9
76,9 %
1,03 tis. €
11,5 %
2020/2019
6,17 tis. €
-33,9 %
2020/2019
0
19,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSLOVDEN LIFE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbySLOVDEN LIFE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €

SkóringSLOVDEN LIFE s.r.o.


9,99
0,23
16,93
32,09

Zisk pred zdanenímSLOVDEN LIFE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

EBITDASLOVDEN LIFE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod SLOVDEN LIFE s.r.o.


Štatutári SLOVDEN LIFE s.r.o.


Spoločníci SLOVDEN LIFE s.r.o.


Predmety podnikania SLOVDEN LIFE s.r.o.


Kataster SLOVDEN LIFE s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVDEN LIFE s.r.o.