Moja zóna

Bedop, s.r.o.

Budatínska 36, 851 05 Bratislava
36714241
2022289500
SK2022289500
3-4 zamestnanci
19.12.2006
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,17
0,17
21,64
3,5 %
20,4 tis. €
-30,3 %
2020/2019
101 tis. €
-14,8 %
2020/2019
0,17
44,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE