Moja zóna

Compass Vacation Club, s.r.o.

Panská 31, 811 01 Bratislava
36740659
2022323765
SK2022323765
nezistený
16.02.2007
Čin.cestov.kancelárií

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
0,01
88,1 %
-3 €
100 %
2020/2019
N/A
-0
100 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskCompass Vacation Club, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

TržbyCompass Vacation Club, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringCompass Vacation Club, s.r.o.


12,72
0,12
n/a
1,14

Zisk pred zdanenímCompass Vacation Club, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDACompass Vacation Club, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Koneční uživatelia výhod Compass Vacation Club, s.r.o.


Štatutári Compass Vacation Club, s.r.o.


Spoločníci Compass Vacation Club, s.r.o.


Predmety podnikania Compass Vacation Club, s.r.o.


Kataster Compass Vacation Club, s.r.o.


Skrátené výkazy Compass Vacation Club, s.r.o.