Moja zóna

PRIMSTAV LUČENEC s.r.o.

A. Petőfiho 114/4, 984 01 Lučenec
36762784
2022365972
SK2022365972
2 zamestnanci
05.04.2007
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,18
0,47
0
139 %
-48,5 tis. €
-82 %
2019/2018
2 tis. €
-99 %
2019/2018
-0,18
-111,4 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE