Moja zóna

MEI Slovakia s. r. o. v likvidácii

Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
36769479
2022370097
Nemá
nezistený
26.04.2007
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MEI Slovakia s. r. o. v likvidácii


Štatutári MEI Slovakia s. r. o. v likvidácii


Spoločníci MEI Slovakia s. r. o. v likvidácii


Predmety podnikania MEI Slovakia s. r. o. v likvidácii


Kataster MEI Slovakia s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy MEI Slovakia s. r. o. v likvidácii