Moja zóna

K.G.K. Slovakia, s.r.o.

951 92 Lovce
36769622
2022373122
Nemá
nezistený
27.04.2007
Ost.služ.posk.v lesníc.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0,02
0
104,9 %
-357 €
48,9 %
2020/2019
1,44 tis. €
30,3 %
2020/2019
-0
48,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskK.G.K. Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €

TržbyK.G.K. Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,8 tis. €
1,6 tis. €
1,4 tis. €
1,2 tis. €
1 tis. €

SkóringK.G.K. Slovakia, s.r.o.


-2,34
-0,05
n/a
0

Zisk pred zdanenímK.G.K. Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €

EBITDAK.G.K. Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €

Koneční uživatelia výhod K.G.K. Slovakia, s.r.o.


Štatutári K.G.K. Slovakia, s.r.o.


Spoločníci K.G.K. Slovakia, s.r.o.


Predmety podnikania K.G.K. Slovakia, s.r.o.


Kataster K.G.K. Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy K.G.K. Slovakia, s.r.o.