Moja zóna

PRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.

Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
36819778
2022440508
SK2022440508
2 zamestnanci
17.08.2007
Predaj automobilov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
-0,1
0,04
143,5 %
133 tis. €
205,4 %
2020/2019
2,52 mil. €
251,4 %
2020/2019
0,04
167,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €

TržbyPRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

SkóringPRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.


-198,55
-0,43
0,47
1,63

Zisk pred zdanenímPRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €

EBITDAPRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod PRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.


Štatutári PRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.


Spoločníci PRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.


Predmety podnikania PRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.


Kataster PRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.


Skrátené výkazy PRO BUILDING DEVELOPMENT s.r.o.