Moja zóna

99 Group, s.r.o.

Svidnícka 106/9, 821 03 Bratislava
36830496
2022457877
Nemá
nezistený
11.09.2007
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,13
0,14
19,25
4,4 %
866 €
640,2 %
2020/2019
4,55 tis. €
18,2 %
2020/2019
0,13
514,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk99 Group, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

Tržby99 Group, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
4,8 tis. €
4,6 tis. €
4,4 tis. €
4,2 tis. €
4 tis. €
3,8 tis. €

Skóring99 Group, s.r.o.


0,96
0,96
0,15
22,02

Zisk pred zdanením99 Group, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

EBITDA99 Group, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod 99 Group, s.r.o.


Štatutári 99 Group, s.r.o.


Spoločníci 99 Group, s.r.o.


Predmety podnikania 99 Group, s.r.o.


Kataster 99 Group, s.r.o.


Skrátené výkazy 99 Group, s.r.o.