Moja zóna

Emil Egreczký

Park 8, 900 31 Stupava
37441531
1070279166
Nemá
nezistený
05.03.2001
Správa nehnuteľností

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A