Moja zóna

Jana Havlíková

Námestie SNP 1, 901 01 Malacky
37442961
1045207009
Nemá
nezistený
15.06.2001
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A