Moja zóna

Maroš Matuška

Hollého 6, 927 05 Šaľa
37512714
1033084712
Nemá
nezistený
06.03.2001
Ost.stavebná inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A