Moja zóna

Anton Grib

Školská 6, 091 01 Stropkov
37771108
Nemá
nezistený
31.07.2001
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A