Moja zóna

Ján Kraus

090 33 Vyšný Hrabovec
37772325
1046139006
Nemá
nezistený
17.04.2002
Výroba zámkov a pántov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A