Moja zóna

Ján Duda

Nový Riadok 15, 091 01 Stropkov
37772643
Nemá
01.07.2002

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A