Moja zóna

Radoslav Bujdoš RB

090 21 Chotča
37772864
1039714940
Nemá
0 zamestnancov
01.08.2002
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A