Moja zóna

Jana Berežná

Akad. Pavlova 23, 091 01 Stropkov
37773941
1045346324
Nemá
nezistený
01.05.2003
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A