Moja zóna

Mirko Kokinda

Krátka 1, 091 01 Stropkov
37774361
1040277755
Nemá
nezistený
01.07.2003
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A