Moja zóna

Peter Cichý

Hrnčiarska 28, 091 01 Stropkov
37776479
1073574183
Nemá
nezistený
12.07.2004
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A