Moja zóna

Michal Kuzmovič

Puškinova 41, 091 01 Stropkov
37776991
1073741108
Nemá
nezistený
19.10.2004
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A