Moja zóna

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín

Kohútov sad 4, 026 01 Dolný Kubín
37808699
2021613011
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
737 tis. €
196,1 %
2020/2019