Moja zóna

Základná škola s Materskou školou Chlebnice

Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou
37808770
2021614133
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
23,3 tis. €