Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Zábiedovo 68

Zábiedovo 68, 028 01 Zábiedovo
37810227
2021646429
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
45,6 tis. €
-39,9 %
2020/2019