Moja zóna

Základná škola

Bobrovec 490, 032 21 Bobrovec
37810375
2021644295
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
77,6 tis. €
40,1 %
2020/2019