Moja zóna

Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419

Partizánska Ľupča 419, 032 15 Partizánska Ľupča
37810405
2021640830
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419


Štatutári Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419


Spoločníci Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419


Kataster Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419