Moja zóna

Materská škola

Nábrežie 4. apríla 1936, 031 01 Liptovský Mikuláš
37810529
2021639708
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,26 mil. €
-99,5 %
2020/2019