Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 143, Istebné

Istebné 143, 027 53 Istebné
37810693
2021649069
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 143, Istebné


Štatutári Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 143, Istebné


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 143, Istebné


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 143, Istebné


Kataster Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 143, Istebné


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 143, Istebné