Moja zóna

Základná škola

Bystrická cesta 194, 034 01 Ružomberok
37810839
2021645219
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
84,6 tis. €
-84,4 %
2020/2019